از زیبایی های هیپنوتیزم

اینجانب هر روز در مطبم هیپنوتیزم را در مورد مراجعانم تجربه می کنم و هر هیپنوتیزم زیبایی های خاص خودش را دارد . دو هیپنوتیزم امشب خیلی زیبایی داشت که حیفم آمد شما را  در این حس زیبایم شریک نکنم . یک کودک ۹ ساله را که بسیار با هوش است و قدرت بیان عالی دارد در حضور پدر و مادرش در سومین جلسه هیپنوتیزم نمودم . در هیپنوز تمام احساساتی که بر او وارد می شد را به نحو بسیار زیبایی بروز می داد در حالی که در خلسه خوبی بود ( نحوه انجام هیپنوتیزم کودکان و پدیده های هیپنوتیزمی مشاهده شده با هیپنوتیزم  بزرگسالان بسیار متفاوت است ) و پدر و مادرش با ناباوری شاهد ماجرا بودند و برایشان جالب می نمود و از طرفی در یک تعجب فرو رفته بودند . هیپنوتیزم دیگر در مورد یک خانم ۶۹ ساله اجرا شد که سه نفر همراهیان او در اتاق حضور داشتند . مسئله به صورت یک استرس پس از سانحه خفیف بود که منجر به فراموشی شده بود ( برای بیمار تمام اقدامات پاراکلینکی شامل سی تی اسکن – ام آر آی – نوار مغزی انجام شده بود و همه آنها نرمال گزارش شده بودند ) در حین هیپنوتیزم سوژه دچار تخلیه هیجانی شد و گریه می کرد و هر سه همراهی بیمار هم متاثر از بیمارشان همزمان گریه می کردند و اینجانب در حین انجام هیپنوتیزم باید تمام شرایط را کنترل می کردم و بیمارم را در هیپنوز رهبری می نمودم و خودم هم تحت تاثیر شرایط احساسی قرار نگیرم . کار بسیار سختی بود و سختی آن ۴۵ دقیقه  با احساس عالی که سوژه ام بعد از هیپنوتیزم داشت و از سفر ذهنی زیبایش راضی بود خستگی کار را برایم آسان نمود و سپاسگزاری همراهیانش و چهره خندان مادرشان مرا به شکر گزاری خداوند کشاند که توانستم خانواده ای نگران را به خوشحالی برسانم .