خود هیپنوتیزم چیست ؟

در شرح هیپنوتیزم نوشتم که در حقیقت همه هیپنوتیزم ها ، خود هیپنوتیزم هستند . در اینجا در باره خودهیپنوتیزم برایتان می نویسم . همه ما دوست داریم در مدیریت وجود خود موفق عمل کنیم و در شرایط گوناگون کنترل خوبی بر رفتارها و احساسات خود داشته باشیم . خود هیپنوتیزم یک راه میان بر بسیار کارآمد بدین منظور می باشد . انسان زمانی می تواند خود مدیریتی و خود کنترلی خوبی داشته باشد که بستری مناسب را فراهم کرده باشد . که براساس ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست ، هنگامی که آرامش و رهایی در وجود انسان نهادینه شده باشد ، واکنش آدمی در شرایط ناخواسته و نامطلوب ، عکس العملی همراه با آرامش ، متانت و تصمیم گیری حساب شده خواهد بود . خود هیپنوتیزم این شرایط را به خوبی فراهم می کند . اما چگونه ؟

خود هیپنوتیزم ، یعنی خود را هیپنوتیزم کردن و اولین سوال که در ذهن شکل می گیرد ، این است که انسان چگونه می تواند خودش هم هیپنوتیزور باشد و هم سوژه . طرح موضوعی به نام ناظر پنهان در وجود انسان پاسخگوی این ابهام می باشد . یعنی در حالت خود هیپنوتیزم ، وجود انسان دو قسمت می شود و یک قسمت از وجود او شنوای قسمت دیگر وجودش می شود . ( اشراف قسمتهایی از روان بر قسمتهای دیگر روان ، یک قسمت روان القا هیپنوز می کند و بقیه قسمتها هم می شنوند .قسمتی از روان ، درمانگر و قسمتی از روان ، درمان جو و استفاده از پارتیشن های مختلف مغز ) برای خود هیپنوتیزم ، دیالوگهایی همراه با تجسم ذهنی با استفاده از حواس پنجگانه به خود می گوییم که به ایجاد فرایندی در جسم و ذهن ما می انجامد که نتیجه آن فاصله گرفتن از محیط و فرو رفتن در آرامش گسترده ذهنی و ریلکس شدن پیشرونده جسمی می باشد و ذهن پذیرای بهتر فرامینی که به او می رسد خواهد بود . پس می توان با خود هیپنوتیزم های مکرر و منظم در جهت بهسازی ابعاد گوناگون شخصیت گامهای موثری برداشت . اما باید گفت ؛ خود هیپنوتیزم هم مانند هیپنوتیزم ، هم یک علم است و هم یک هنر .      به عنوان علم دارای اصول و قواعد دقیقی است که قابل فراگیری هستند و به عنوان یک هنر بایستی عملاً با کارآموزی و تمرین فرا گرفته شود .اگر شما به صورتی مشتاقانه و مستمرانه ، خود هیپنوتیزم را تمرین نکنید ، هیچگاه در هنر هیپنوتیزم پیشرفتی نخواهید کرد . خودهیپنوتیزم یک امکان طبیعی برای بازسازی شخصیت انسان بر مبنای یک نقشه و برنامه مشخص است ، برای اینکه خودهیپنوتیزم در داخل ودر راستای ضمیر ناخودآگاه گام برمی دارد . هدف ما از خود هیپنوتیزم ، نوعی مهندسی هوشمندانه در راستای ساختن شخصیت یک فرد ، با طراحی دقیق و از پیش تعیین شده است که خود فرد آن را انتخاب کرده است .

تمام افراد صاحب صلاحیت ، به این موضوع اعتقاد دارند که هیپنوتیزم جریانی کاملا بی خطر است ، مگر آنکه تلقیناتی نامناسب در جریان آن ارائه شود .بنابر این خود هیپنوتیزم بایستی بی خطرترین شکلی باشد که می توان آن را تصور کرد چرا که آنچه را فرد می شنود قسمتی از وجود خود او می گوید .

روش های آموزش خود هیپنوتیزم به سه شکل می باشد ؛

۱٫      آموزش تئوری و سپردن به خود فرد که تئوری آموخته را تمرین کند .

۲٫      انجام هیپنوتیزم و بعد توضیح روش

۳٫      به صورت  post hypnotic suggestion   که روش توصیه شده بهتری است . فرد را در وضع هیپنوز قرار می دهیم و وقتی هیپنوز عمیق شد ، آموزش در حین هیپنوز انجام می شود . که بهترین کیفیت آموزش است وثبت شدن در مغز خوب انجام می شود .

برای انجام خود هیپنوتیزم لازم است شرایط فردی و محیطی مناسبی را فراهم کنیم ؛ از نطر شرایط فردی ، تمام عواملی که برهم زننده تمرکز فرد می باشد ، لازم است بر طرف شود مانند تخلیه مثانه ، لباسهای تنگ ، رفع تشنگی یا گرسنگی و …. از نطر شرایط محیطی ، مکانی ساکت و آرام که در آن راحت باشید را انتخاب کنید ، تلفن را قطع کنید و تلفن همراه خود را خاموش یا سایلنت نمایید ، هماهنگی با اطرافیان که در زمان انجام خود هیپنوتیزم ، مزاحم شما نشوند ، چراغها را خاموش کنید و یا نور را ملایم نمایید ، روی صندلی راحتی با پشتی بلند که گردن را حمایت کند بنشینید ، پاها روی هم نباشد و کف پاها روی زمین باشد و بهتر است کفشهایتان را در آورید ، دستها هم را لمس نکند و دستها روی ران یا روی دسته صندلی قرار گیرند ، حالت دیگر برای انجام خود هیپنوتیزم ، به حالت طاقباز خوابیدن و دستها را در کنار بدن قرار دادن است . دفعات اول بیست دقیقه تا نیم ساعت وقت برای خود هیپنوتیزم لازم است . در نوشتاری دیگر بیشتر برایتان خواهم نوشت