آزمون های کنترل استرس

 

 

آزمون های کنترل استرس

این آزمونها به شما کمک می کند متوجه شوید که در وضعیت استرس زا چه رفتاری از خود بروز می دهید . آیا بر اثر این فشارهای عصبی به هم می ریزید و تسلیم می شوید یا این که با صبر و شکیبایی و اعتماد به نفس در مقابل این فشارها ایستادگی می کنید .

برای پاسخ به این ۱۰ آزمون کاری که لزم است انجام دهید ، این است که مشخص کنید که در شرایط آزمون های ده گانه رفتاری که از شما بروز می کند را مشخص نمایید .

به این ترتیب پس از خاتمه آزمون شماره ده متوجه خواهید شد که در شرایط استرس زا چگونه رفتار می کنید .

آزمون شماره یک :

فرض کنید در محیط کارتان مدیر تان شما را به اتاق خود فرا می خواند و با لحن تندی شما را مورد خطاب قرار می دهد در این صورت رفتار شما کدام یک از موارد زیر خواهد بود :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
مجددا شروع به کار می کنید و تلاش می کنید موضوع را فراموش کنید ۵
موضوع را با همکار خود در میان گذاشته و سعی می کنید راه حلی برای آن پیدا کنید ۷
مشکل تان را با تمام همکاران خود در میان می گذارید ۲

آزمون شماره ۲ :

فرض کنید کار جدیدی را آغاز کرده اید و یک هفته از شروع آن می گذرد و هنوز هیچ دوستی پیدا نکرده اید در این صورت رفتار شما کدام یک از موارد زیر خواهد بود :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
در فکر کار دیگری خواهید بود ۵
دیرتر به محل کارتان می روید و زودتر از موعد آن جا را ترک می کنید ۲
تلاش می کنید متوجه شوید در ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل دارید یا خیر ۷

آزمون شماره۳ :

فرض کنید هنگام کار کردن با کامپیوتر ناگهان شما متوجه می شوید تمام اطلاعات مورد نیازتان پاک شده ، در این حالت چه رفتاری از شما بروز می کند :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
با ناراحتی کار را از اول شروع می کنید ۷
به فکر از بین بردن کامپیوترتان می افتید ۲
با ناراحتی اتاق را ترک کرده و از آنجا دور می شوید ۵

آزمون شماره ۴:

فرض کنید حدود یک هفته است که بر روی یک پروژه کار می کنید و بیش از چند ساعت دیگر وقت ندارید اما هنوز کار به پایان نرسیده در این موقع چه رفتاری از شما بروز می کند :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
فکر می کنید بهتر است استراحت کنید ۵
دوست دارید کارتان را تمام کنید اما به ختطر فشار عصبی زیاد قادر به تمرکز نیستید ۲
تصمیم می گیرید به کار خود ادامه دهید و آن را به پایان برسانید ۷

آزمون شماره ۵ :

فرض کنید کارتان را از دست داده اید در این وضعیت چه رفتاری از خود بروز می دهید :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
تصمیم می گیرید چند روزی را استراحت کنید سپس به کار جدید فکر می کنید ۵
این موضوع شما را به شدت نگران می کند ۲
به جستجوی کار جدید می پردازید ۷

آزمون شماره ۶ :

فرض کنید در روابط خانوادگی تان مشکل ایجاد شده در این وضعیت چگونه رفتار می کنید :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
سعی می کنید با گفتگو متوجه مشکل شوید ۷
تصمیم می گیرید قطع رابطه کنید ۵
نگران هستید که فریب خورده اید ۲

آزمون شماره ۷ :

فرض کنید رابطه شما با دوستان از بین رفته در این صورت چه رفتاری از شما بروز می کند :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
تصمیم می گیرید با فرد دیگری رابطه برقرار کنید ۵
سعی می کنید متوجه اشتباه خود شوید تا درس برای آینده تان شود ۷
او را مقصر می دانید ۲

آزمون شماره ۸ :

فرض کنید شب در جاده در حال رانندگی هستید و ماشین شما دچار نقص فنی می شود در این حالت چه رفتاری از شما بروز خواهید داد :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
تصمیم می گیرید از ماشین های دیگر کمک بگیرید ۷
ماشین را پارک کرده و برای گرفتن کمک پیاده راه می افتید ۵
احساس ترس می کنید ، فکر می کنید ماشین تان را سرقت می کنند ۲

آزمون شماره ۹ :

فرض کنید هنگام رانندگی ماشین پشت سر شما در حال بوق زدن است و می خواهد از شما سبقت بگیرد در این لحظه چه عکس العملی نشان می دهید :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
به ماشین عقبی راه نمی دهید چون فکر می کنید فاصله اش با شما زیادی است و بی دلیل بوق می زند ۵
اجازه می دهید از شما سبقت بگیرد ۷
اجازه می دهید سبقت بگیرد اما به او ناسزا می گویید ۲

 آزمون شماره ۱۰ :

فرض کنید پلیس به خاطر تخلف جلوی شما را می گیرد اما شما اطمینان دارید که تخلف نکرده اید در این وضعیت چه رفتاری از شما بروز می کند :

رفتاری که شما بروز خواهید داد امتیاز شما
خیلی آرام سعی می کنید پلیس را متقاعد کنید اما بالاخره جریمه را قبول می کنید ۷
فکر می کنید بحث کردن با پلیس فایده ای ندارد بنابر این همان ابتدا جریمه را می پذیرید ۵
فکر می کنید پلیس اشتباه کرده پس با او وارد بحث شده و جریمه را نمی پذیرید ۲

اکنون امتیازاتی که از آزمونهای ده گانه به خود می دهید را با هم جمع کنید .

اگر امتیاز به دست آمده بیشتر از ۶۵ باشد به این معنی است که هر موقع در شرایط استرس زا قرار بگیرید از عهده این مبارزه به خوبی بر می آیید .

اگر امتیاز شما بین ۳۰ و ۶۵ باشد لازم است تا از شیوه های بهتری در مقابل استرس استفاده کنید . باید یاد بگیرید که چگونه بر استرس خود غلبه کنید و گرنه ادامه این وضعیت برای سلامتی شما مضر است و لازم است که به یک درمانگر که روشهای کنترل استرس را به شما آموزش دهد مراجعه داشته باشید .