خصوصیات افراد آرام و افراد مستعد اضطراب

خصوصیات افراد آرام و افراد مستعد اضطراب

از یک نگاه انسانها به دو دسته تقسیم می شوند و نوع اول که تیپ شخصیتی نوع B هستد از اضطراب و استرس در امان تر هستد و شخصیت آرام تری دارند و ویژگی این افراد در زیر آمده است :  

 1. آرامش بیشتری دارند .
 2. اغلب صبور و بردبارند .
 3. lهل رقابت با سایرین نیستند .
 4. عصبانیت ندارند یا کمتر است .
 5. کارها را به ترتیب اولویت انجام می دهند .
 6. گشاده رو و با نشاط هستند .
 7. با مسائل راحت تر کنار می آیند .
 8. از زندگی لذت بیشتری می برند .
 9. مصرف داروی آرام بخش ندارند یا کمتراست

 

از یک نگاه انسانها به دو دسته تقسیم می شوند و نوع دوم که تیپ شخصیتی نوع A هستد مستعد اضطراب و استرس هستد و شخصیت اضطرابی دارند و ویژگی این افراد در زیر آمده است : 

 1. معمولا لاغر اندام هستند .
 2. بیش از اندازه کار می کنند .
 3. lغلب عصبی و پرخاشگرند .
 4. lغلب بی قرارند .
 5. بیشتر اوقات چند کار را با هم انجام می دهند .
 6. اغلب شتابزده و با عجله عمل می کنند .
 7. بیش از حد به خود فشار می آورند .
 8. در معرض ناراحتی های جسمی و روانی اند .
 9. lغلب سردرد یا درد معده دارند .
 10. داروهای مسکن و آرام بخش زیاد می خورند .
 11. همیشه وسواس دارند که کارها مرتب و منظم انجام شود .
 12. سعی دارند که کارهای شان را در موعد مقرر انجام دهند .