دماسنج تشخیص اضطراب

دماسنج تشخیص اضطراب

خنک گرم داغ
در این حالت فرد بر اوضاع مسلط بوده و آشکارا برناهوشیاری اش افسار می زند . هنوز تحت کنترل آگاهانه است ولی در حالت افزایش کنترل ناخودآگاه می باشد در این حالت فرد عمدتا تحت تاثیر ناخودآگاهی اش است تا هوشیاری اش
وضعیت ذهنی وضعیت ذهنی وضعیت ذهنی
احساس آرامش ،

آسودگی ،

 راحتی ،

ایمنی و یکپارچگی

تشویش ،

هیجان زدگی ،

 استرس ،

تنش ،

اندوه ،

 احساس تنهایی ،

احساس پوچی ،

 احساس آسیب دیدگی و نیازمندی

مرعوب شدن ،

 احساس وحشت ،

 درماندگی و ذله شدگی ،

تجارب شبه مرگ ،

افکار مواج و غلطان

ویژگی های جسمانی ویژگی های جسمانی ویژگی های جسمانی
ضربان قلب نرمال ،

تنفس ملایم و طبیعی ،

برخورداری از قدرت تمرکز ،

عدم تعریق

بیقراری و دستپاچگی ،

تپش قلب ،

دشواری تمرکز

و تفکرات غلطان ،

دردهای پشتی و شکمی ،

 سردرد و میگرن ،

 دوران ملایم سر ،

اسهال و یبوست

تپش قلب ،

 تعریق ،

تهوع و استفراغ ،

درد ناحیه سینه ،

 درد پشت ،

دوران سر ،

غش کردن ،

 تغییرات صدا و

 تنگی نفس