علایم و نشانه های استرس

علایم و نشانه های استرس

در تعریف استرس می توان گفت :  واژه استرس به معنای نیرو ، فشار و اجبار ، واژه ای است انگلیسی و در زبانهای مختلف با همین لفظ به کار برده شده است .

استرس حالتی هیجانی است که فشار روانی به ما وارد می کند و بر هم زننده تعادل ما در زندگی است .

  استرس را می‌توان واکنش‌‌های روانی، جسمانی، هیجانی، و رفتاری انسان به هر تهدید یا فشار ادراک شده درونی یا محیطی دانست.

اسان دارای چهار بعد جسمانی ، بعد روانی ، بعد اجتماعی و بعد معنوی می باشد و سلامت یا عدم سلامت همینطور موفقیت یا عدم موفقیت انسان به این وابسته است که در این چهار بعد انسان در چه وضع و حالی است .

علائم و نشانه های جسمانی استرس به دو شکل خود را نشان می دهند : علائم فیزیولوژیک و علائم رفتاری

علائم و نشانه های فیزیولوژیک  استرس :

۱٫      تپش قلب

۲٫      تنگی نفس

۳٫      داغ شدن

۴٫      سرد شدن

۵٫      خشکی دهان و گلو

۶٫      رنگ پریدگی

۷٫      حالت تهوع

۸٫      استفراغ

۹٫      تکرر ادرار

۱۰٫ لرزش دست

۱۱٫ سردی کف دست و پاها

۱۲٫ انقباض و سفتی عضلات

۱۳٫ خستگی مفرط

۱۴٫ بی اشتهایی

۱۵٫ مشکلات گوارشی

۱۶٫ دردهای مزمن یا متغییر

۱۷٫ بی انرژی بودن

۱۸٫ اختلال در خواب

علائم و نشانه های رفتاری استرس :

۱٫      بی قراری کردن

۲٫      بازی کردن با دستها و پاها

۳٫      حرکات ریتمیک

۴٫      حرکات بی هدف

۵٫      بازی کردن با ابزار

۶٫      بهم خوردن تکلم

۷٫      افت بازدهی کار

۸٫      پرخوری

۹٫      اجتناب از موقعیت

علائم و نشانه های روانی استرس :

۱٫      اضطراب

۲٫      افسردگی

۳٫      بی حوصلگی

۴٫      عصبانیت

۵٫      حساس شدن

۶٫      کاهش آستانه تحمل

۷٫      فقدان نشاط و شادابی

۸٫      کاهش تمرکز

۹٫      اختلال در حافظه

۱۰٫ نارضایتی از خود ، محیط و دیگران

۱۱٫ پرخاشگری

۱۲٫ بدبینی

۱۳٫ احساس شکست

۱۴٫ احساس ناتوانی

۱۵٫ احساس ناامیدی

علائم و نشانه های اجتماعی استرس :

۱٫      کاهش روابط اجتماعی

۲٫      ناسازگاری در روابط اجتماعی

۳٫      از دست دادن موقعیت اجتماعی

۴٫      از دست دادن کار

۵٫      اجتناب از موقعیتهای اجتماعی

۶٫      رها کردن فعالیتهای تفریحی گروهی

۷٫      عدم شرکت در مجالس و مهمانی ها

علائم و نشانه های معنوی استرس :

۱٫      کاهش علائق معنوی

۲٫      تعارض با هستی خود

۳٫      تعارض با معنی زندگی

۴٫      کاهش فعالیتهای خلاقانه 

۵٫      تعارض با باورهای انسانی

اگر این علائم را در خود می بینید در مراجعه به یک درمانگر که بتواند راهکارهای مقابله به استرس را با شما در میان بگذارد و در رسیدن به آرامش شما ر ا یاری دهید ، لحظه ای درنگ نکنید . دلیل محکم برای این توصیه این جمله حکیمانه است که کسی که استرس دارد به مثابه آن است که شمع زندگی خود را از دو طرف روشن کرده است .