مدی تیشن راهی برای کسب آرامش

مدی تیشن راهی برای کسب آرامش

در تب و تاب زندگی ، همه می دوند ؛ برای نان بیشتر ، پول بیشتر ، خانه بزرگتر ، ماشین مدل بالاتر، مقام بالاتر ، علم بیشتر و برای خیلی چیزهای دیگر . اما در این تکاپو ، چیزی که فراموش می شود ، تلاشی برای آرامش است . گاه می شود که همه این چیزها و حتی بالاتر ار آن بدست می آید ، اما آدمی در حسرت یک خواب آرام در رختخواب به این پهلو و آن پهلو می غلتد و با افکار و اندیشه های جور واجور در ذهنش دست به گریبان است . اما دریغ از یک لحظه آرامش . اگر چشمش میهمان خوابی باشد ، آن خواب هیچ خستگی از تن او بدر نخواهد کرد و صبح با احساس کوفتگی و خستگی بیشتر در تن و روان ، دوباره در پی تلاش برای آنچه که همه چیز را برایش حواهد آورد ، جز آرامش حقیقی را .

خیلی از اوقات ، در خود تلاش هم ، نا آرامی ، سراسیمگی ، هیجان ، عدم تمرکز حواس و عجله چاشنی عملکرد آدمی است . که طبیعتاَ در این شرایط روان آدمی آزرده خاطر می گردد و می رنجد و ارمغان این رنجش های تکرار شونده به عنوان استرس های مزمن ، چیزی نیست جز افسردگی ، اضطراب ، تنش ، پریشانی خاطر ، فشار خون بالا ، بیماری دیابت ، سردرد و ….

به عنوان مهارتهای زندگی ، راهکارهایی فراوان وجود دارد و کتابها و سخنرانی های بسیاری عرضه شده است . سهم ما از این راهکارها چقدر است ؟

در این مقاله کوتاه ، راهکارهای مهم و سهل الوصول  برای برای کسب آرامش و تجدید قوای ذهنی  ، برایتان شرح داده می شود .

مدی تیشن قدمت بسیار دیرینه دارد و با تمام فرهنگ ها و مذاهب آمیخته است . اما تاریخچه آن به ملل شرق برمی گردد و شروع آن از این کشورها بوده است . مدی تیشن یعنی مراقبه ، تمرکز و تعمق ، رهایی و  ….

ما در فرهنگ اسلامی مان ، مراقبه ای مهم و اساسی بنام نماز داریم که اگر توفیق درست بجا آوردن آن را داشته باشیم ، آرامشی درست را به تناوب در طی روز به ما عطا خواهد کرد .

مدی تیشن ، روشی است که ما به کمک آن زمان هایی از فعالیت و تلاش و سراسیمگی ، خود را رها می کنیم و به آگاهی  یافتن به درون خود می پردازیم و بری دقایقی از هیاهو و جنب و جوش باز می ایستیم و در سکوتی عمیق و ژرف فرو می رویم که دستاورد آن آرامش و تجدید قوای ذهنی و جسمی ما خواهد بود .

برای تجربه ساده ترین حالت مدی تیشن اینگونه عمل نمایید :

۱- زمان مشخصی از روز را به این کار اختصاص دهید که حداقل ده دقیقه در اختیار خودتان باشید .در این زمان زنگ تلفن و موبایل را خاموش کنید و به دیگران بگویید شما را به خودتان بگذارند .

۲- در وضعیتی راحت و آرام قرار گیرید .

۳- برای وضغیت راحت ، می توانید در حالت لوتوس یا نیمه لوتوس یا حالت مصری قرار گیرید .

۴- حالات لوتوس و نیمه لوتوس از آساناهای یوگا ( حرکات جسمی یوگا ) می باشد . لوتوس حالت نشسته به صورت چهار زانو می باشد و پاشنه هر پا روی ران پای دیگر فرار می گیرد و در حالت نیمه لوتوس فقط پاشنه یک پا بر روی ران پای دیگر قرار می گیرد .

۵- در حالت مصری ، می توانید در روی یک صندلی که پشتی صاف دارد یا در لبه یک مبل بنشینید و کف پاها روی زمین باشد .

۶- در زمان مدی تیشن ( در هر کدام از حالات ذکر شده ) ضروری است ستون فقرات در حالت مستقیم قرار گیرد و سر در راستای ستون فقرات باشد و اگر تحمل این وضعیت برایتان مشکل است می توانید به دیوار یا پشتی صاف صندلی تکیه دهید .

۷- کف دستها را در حالت راحت روی پاها بگذارید .

۸- چشمها و دهان را ببندید و از بینی چند نفس عمیق بکشید .

۹- تنفس هایتان را آرام ادامه دهید و به نحوه نفس کشیدن و تبادل هوا در ریه ها و راههای هوایی آگاهی پیدا کنید .

۱۰- به همراه دم عدد یک وبا بازدم عدد دو را در ذهن خود بگویید و این کار را با هر دم و بازدم ، حدافل به مدت ده دقیقه ادامه دهید .

۱۱- با افکار مزاحم که به ذهنتان خطور میکند مبارزه نکنید و آنها را بپذیرید . اما ذهن خود را درگیر آن نکنید و تمام سعی تان ، آگاهی به نفس کشیدن و تکرار عدد یک و دو با هر دم و بازدم باشد .

۱۲- نکته آخر اینکه ، شرط اصلی در انجام موفق مدی تیشن ، منطم و مرتب انجام دادن آن است .

ذهن آرام و زندگی سرشار از آرامش برایتان آرزومندم .

 

بهار ۸۶ –  چاپ شده در فصلنامه مهرورزان