عناوین جلسات ماهانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

موضوع سخنران تاریخ
مدیریت ذهن دکتر مهدی فتحی آذر ۸۶
هوش هیجانی دکتر ایرج وثوق دی ۸۶
خود هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۸۶
مدی تیشن دکتر سعادت الله روحانی اسفند ۸۶
اضطراب آقای محمد صابری اردیبهشت ۸۷
هیپنوتیزم زدایی دکتر مهدی فتحی خرداد ۸۷
علم و شبه علم  دکتر سرگلزایی تیر ۸۷
هیپنوتیزم در جهان هولوگرافیک مهندس حسین خاکسار مرداد۸۷
تحقیقات مهندسی پزشکی در هیپنوتیزم دکتر محمد علی خلیل زاده شهریور ۸۷
آگاهی دکتر علی شریفی مهر ۸۷
هیپنوتیزم ورزشی دکتر مهدی سهرابی و دکتر امیر مقدم آبان ۸۷
موسیقی درمانی آقای شهرام شادمند و دکتر سعادت الله روحانی ( کار عملی ) آذر ۸۷
تصویر ذهنی آقای محمد صابری دی ۸۷
تصویر سازی ذهنی آقای عبدالله مروارید بهمن۸۷
هوش هیجانی خانم هاله برومند اسفند ۸۷
مدیریت غلبه براسترس دکتر سعادت الله روحانی اردیبهشت ۸۸
طرح واره درمانی آقای حسن حاجی پور خرداد ۸۸
هم وابستگی خانم فائقه رزاقی تیر ۸۸
ان ال پی دکتر مهدی فتحی مرداد ۸۸
کاربرد هیپنوتیزم در ایجاد بی حسی دکتر علی غیور و  دکتر سعادت الله روحانی ( کار عملی ) شهریور ۸۸
سایکودرام و هیپنوتیزم درمانی دکتر مهدی فتحی مهر ۸۸
افزایش اعتماد به نفس با هیپنوتیزم آقای شهرام شادمند و دکتر سعادت الله روحانی ( کار عملی ) آبان۸۸
کاربرد موسیقی در هیپنوتیزم درمانی آقای مجید ناظم پور آذر ۸۸
آسیب شناسی هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۸۸
روانشناسی شخصیت سالم دکتر رضا محسنی بیرجندی اسفند ۸۸
نوروفیزیولوژی استرس مهندس حسین خاکسار اردیبهشت ۸۹
کاربرد هیپنوتیزم در مامایی و زایمان دکتر گیتاناز فکور بیات خرداد ۸۹
آسیب شناسی اعتیاد آفای سلامت ( مسئول TC مشهد ) تیر ۸۹
دلبستگی و وابستگی آقای حسن حاجی پور مرداد ۸۹
به علت مقارن بودن با افطار ماه رمضان جلسه نداشتیم . شهریور ۸۹
مدیریت زمان و برنامه ‏ریزی بهتر با هیپنوتیزم‏ دکتر سعادت الله روحانی مهر ۸۹
هیپنوتیز درمانی و شخصیت آقای محمد صابری آبان ۸۹
جلسه نداشتیم آدر ۸۹
تحلیل روابط متقابل دکتر مهدی فتحی دی ۸۹
هوش هیجانی دکتر علی شریفی بهمن۸۹
نورو فیدبک دکتر محمد علی نظری – دکتر نصرت آبادی اسفند ۸۹
ارتباط غیر کلامی در هیپنوتیزم دکتر امیر هوشنگ باقری اردیبهشت ۹۰
رویکردهای جدید علمی در شناخت تعاملات مغز ، رفتار و حرکت مهندس حسین خاکسار خرداد ۹۰
مهارت های ارتباط بین فردی دکتر عمادزاده تیر ۹۰
نوروفیزیولوژی هیپنوتیزم دکتر علی مقیمی مرداد ۹۰
به علت مقارن بودن با افطار ماه رمضان جلسه نداشتیم . شهریور۹۰
کاربرد هیپنوتیزم در رژیم درماتی دکتر سعادت الله روحانی مهر۹۰
سایکوسایبرنتیک در روان درمانی دکتر احسان تهامی آبان ۹۰
سیر کتابهای روانشناسی در ایران آقای مهدی قراچه داغی و دکتر مهدی فتحی آذر ۹۰
امید و ناامیدی دکتر مهدی فتحی دی ۹۰
ناخودآگاه در هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۹۰
هیپنوتیزم پذیری دکتر علی شریفی اسفند ۹۰
خود هیپنوتیزم دکتر رضا جمالیان اردیبهشت ۹۱
هیپنو آنالیز دکتر مهدی فتحی – دکتر سعادت الله روحانی خرداد ۹۱
عجایب خلسه های هیپنوتیزمی دکتر مهدی فتحی – دکتر سعادت الله روحانی تیر ۹۱
به علت مقارن بودن با افطار ماه رمضان جلسه نداشتیم . مرداد ۹۱
نورو فیدبک دکتر فروزان پاسالار و خانم صمدی شهریور ۹۱
تفکر و شاخصه های خلاقیت آقای حمید واسطی مهر ۹۱
هیپنوتیزم با الگوی ایرانی دکتر مهدی فتحی آبان ۹۱
جلسه نداشتیم آذر ۹۱
سیر قهقرایی در زمان با هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی دی ۹۱
قصه درمانی در هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۹۱
بی دردی هیپنوتیزمی دکتر مهدی فتحی اسفند ۹۱
درمان فوبی با  هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی اردیبهشت ۹۲
سمپوزیوم خانواده درمانی در هیپنوتیزم آقای دکتر کامیلو لوریدو خرداد ۹۲
عشق و هیپنوتیزم آقای رضا رجاییان تیر ۹۲
کاربرد NLP در درمان  دکتر امیر هوشنگ باقری مرداد ۹۲
 هیپنوتیزم عملی دکتر مصطفی عرب یعقوبی شهریور ۹۲
ارتقا بهره وری با خود هیپنوتیزم دکتر سعادت الله روحانی مهر ۹۲
طرحواره درمانی دکتر مهدی فتحی آبان ۹۲
هیپنوتیزم و شخصیت دکتر عنایت الله شهیدی آذر ۹۲
هیپنوتیزم و خانواده دکتر مهدی فتحی دی ۹۲
هیپنوآنالیز دکتر امیر هوشنگ باقری بهمن ۹۲
شخصیت سالم دکتر مهدی فتحی اسفند ۹۲
نقش استعاره و ضرب المثل در درمان دکتر  احمد رضا وطن پور اردیبهشت ۹۳
شخصیت و هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی خرداد ۹۳
ناخودآگاه و هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی تیر۹۳
جلسه نداشتیم مرداد ۹۳
بیماری های سایکوسوماتیک و هیپنوتیزم دکتر رضایی – دکتر سعادت الله روحانی شهریور ۹۳
تقویت ایگو با هپنوتیزم دکتر مهدی فتحی – دکتر سعادت الله روحانی مهر ۹۳
نقش هیپنوتیزم در اختلالات خوردن دکتر فروزان پاسالار آبان ۹۳
الگوهای کلامی هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی آذر ۹۳
باورهای ناکارآمد و آسیب های آن دکتر زهره سپهری شاملو و دکتر مهدی فتحی دی ۹۳
عشق و هیپنوتیزم دکتر علی نظری و دکتر مهدی فتحی بهمن ۹۳