مهره مار ( ارتباطات فردی و اجتماعی موثرتر )

مهره مار ( ارتباطات فردی و اجتماعی موثرتر )

اصطلاح مهره مار را شاید تا کنون شنیده باشید یا اینکه برای اولین بار آن را می شنوید به هر صورت عنوان مهره مار برای کسانی به کار می رود که ارتباطات انسانی موفقیت آمیز تری دارند و می توانند نفوذ بیشتری در دیگر افراد داشته باشند.علی رغم کسانی که خود را بد شانس می دانند و می گویند دست به هر کاری بزنند در آن گره می افتد. یا اگر پا به دریا بگذارند دریا خشک می شود آنهایی که مهره مار قوی دارند دست به هر کاری می زنند توام با موفقیت و پیروزی است. ما به طور مختصر قصد داریم ویژگیها و خصوصیات مشترک این افراد را بررسی نماییم اگر در افرادی که با آنها سرو کار داریم کمی دقت نماییم اشتراکات واضحی را در آنها خواهیم دید.

۱ )   اولین ویژگی این افراد ، دریا دلی است. دریا دلی همان طور که از ظاهر لفظ آن بر می آید یعنی دلی مانند دریا داشتن. دریا همچنان که می دانیم با سخاوت تمام چیزهای با نام و نشان و بی نام و نشان بسیاری را در خود جای داده است. و با سخاوت تمام برای هر عاملی که قصد بهره برداری از دریا دارد میدان فراخ و گسترده ای را فراهم نموده است.

انسانهای دریا دل هم دارای سعه صدر بسیار بالا هستند.در برابر جریانات و رویدادهای مختلف زندگی آرامش خود را حفظ نموده  و  به آسانی تحت تاثیر وقایع پیش آمده قرار نمی گیرند . افراد دریا دل همه را بدون استثنا دوست دارند و با علاقه تمام در جهت خدمت به دیگران قدم بر می دارند. عشق به زندگی در تمام  لحظات وجود آنها را فرا گرفته است و با شور و حال خاصی زندگی را می گذرانند. خود را بخشیده اند. دیگران را بخشیده اند و کینه و نفرت و دشمنی برای آنها معنا و مفهومی ندارد و حتی اجازه عرض اندام ندارند. انسانهای دریا دل همه را می فهمند و همه را درک می کنند. همه را فهمیدن و درک کردن یعنی همه را بخشیدن و همه را بخشیدن یعنی آرامش جسم و روح را برای خود تدارک دیدن.

برای اینکه درک روشنتری از اثرات بخشیدن خود و دیگران داشته باشیم . مثالهای زیر را مطرح می نماییم.

فردی که خود را نبخشیده است مانند مسافری می ماند که بارهای زیادی که خوب هم بسته بندی نشده اند همراه خود دارد و بدلیل بار سنگینی که به دوش خود احساس می کند به سختی می تواند راه برود و در حفظ تعادل خود هم مشکل دارد و وقتی هم در محل صندلی خود جای می گیرد دیگر هیچ حوصله ای برای او نمانده است که رفتار ملایم و ارتباطات گرم و صمیمانه ای با همسفران خود داشته باشد. عدم بخشش خود به خاطر اشتباهات و خطاهای گذشته حالی که توصیف شده را برای انسان به ارمغان می آورد و در این حال هیچگاه ما نمی توانیم دریا دل باشیم. و در مورد اینکه اگر ما دیگران را ببخشیم چه حالی خواهیم داشت. توجه این مثال قدری کمک کننده است. دو راهب در سفری که با هم بودند به رودخانه ای رسیدند که برای عبور از آن ناچار بودند از روی پل باریک که راه رفتن از روی آن جرات خاصی می خواست بگذرند(پل کم عرض و شناور بود و احتمال خطر سقوط در آب وجود داشت و تردد هم در آنجا کم بود ). خانمی جوان منتظر عبور از پل بود اما توانایی عبور از پل را در خود نمی دید. یکی از راهبان او را در کول گرفت و بعد از عبور از پل به زمین گذاشت و با همسفرخود به راه خویش ادامه دادند . در ادامه راه ساعتها راهب دیگر وی را سرزنش می کرد که چرا قوانین مسلک خود را نادیده گرفت و با زن تماس گرفت. راهب دیگر بعد از ساعتها صبر گفت غیر از این است که من آن زن را از آن طرف رودخانه تا این طرف رودخانه به دوش گرفتم و به زمین گذاشتم اما هنوز آن زن در کول تو سنگینی می کند. بخاطر مسایل گوناگونی که از دیگران می بینیم و به مزاق ما جور نمی آید اگر دیگران را نبخشیم اینگونه حالی خواهیم داشت و مانند راهب فوق الذکر با آن بار سنگین بر دوش سبکبال نخواهیم بود و توانایی دریا دلی هم نخواهیم داشت.

پس برای تمرین دریا دلی بایستی تمرین درک و فهم دیگران، تمرین دوست داشتن دیگران، تمرین عشق به زندگی، تمرین بخشش دیگران را به طور مستمر انجام دهیم، تا به مهره مار قوی دست بیابیم.

۲ )  ویژگی دوم مهره مار ، روحیه شاد داشتن است.افراد با مهره مار قوی همیشه شادند و لبخند بر لب دارند انجمن بین المللی موفقیت در تحقیقات خود نشان داده است اگر فرض کنیم برای موفقیت فرد به طور روزانه ۱۰۰۰۰۰۰ مگابایت انرژی لازم باشه ۲۰۰۰۰۰ مگابایت آن متعلق به روحیه شاد داشتن است.

برای روحیه شاد داشتن باید از همنشینی با افراد منفی گرا و افسرده پرهیز نمود که افسرده دل دل افسرده کند انجمنی را و برنامه زندگی خود را با برنامه های ورزشی و تفریحی مرتب و متنوع لازم تدارک دید و از یکنواختی روزمره گی در زندگی پرهیز نمود و به کارهایی مشغول شد که موجب سرزندگی ما باشند نه موجب سرافکندگی ما. از گناه  پرهیز کرد و از هر عملی که احساس گناه در ما ایجاد می کند پرهیز نموده و در تمام زندگی به قانون کار ما که قانون علت و معلول و عمل و عکس العمل زندگی است توجه کامل داشت و با روزه فکری جملات مثبت بر زبان آورد و مثبت نگر بود.

۳ )  خصوصیت سوم افراد دارای مهره مار قوی ، ظاهر آراسته و پوشیدن لباس مرتب، تمیز و شیک است.حفظ ظاهر زیبا نشاندهنده احترام به خود و احترام به فرد مقابل است و مخاطب ما در پاسخ به احترامی که برای او قایل شده ایم رفتار مطلوب و قابل قبولی با ما خواهد داشت و این امر به برقراری ارتباطی مناسب و قابل قبول تری منجر می گردد. در صورتی که عدم توجه به این امر منجر به ضعیف شدن ارتباط می گردد.

۴ )  ویژگی چهارم افراد با مهره مار قوی ، بیان خوب است. این افراد مطالب خود را با لحنی متین، آرام و گیرا بیان می کنند. گرمی در صدایشان مشهود است. در رعایت زیر و بم الفاظ و کوتاه و بلند نمودن صحبت خود دقیق هستند و با رعایت این نکات تاثیر مطلوب را روی مخاطب می گذارند و علاوه بر ظاهر لفظ در معانی و مفاهیم مطالب خود نیز دقیق هستند، همیشه جملات مثبت به زبان می آورند.از منفی گرایی دوری می کنند.

 از بیان هر کلامی که منجر به تحقیر و تهدید افراد باشد پرهیز می کنند. بر عکس در حین صحبت به گونه ای سخن می گویند که حکایت از بهاء دادن به افراد و القاء روحیات شادی بخش و مثبت نگری به دیگران است و اگر کلامی این گونه برای گفتن ندارند سکوت می کنند و به این جمله عمل می نمایند که یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.

طبیعتا در برخورد با این افراد ما عکس العمل متناسب خواهیم داشت و این امر موجب ایجاد جاذبه بیشتر خواهد شد.

۵ )  خصوصت پنجم مهره مار قوی ، خوب شنیدن است. این افراد در مهارت شنیدن به اندازه کافی قوی هستند. در نحوه نشستن، نحوه نگاه، حرکات چشم و صورت و بیان جملات  حکایت از دریافت درست و کامل مطالبی است نکات لازم را میدانند و رعایت می کنند، با رفتار خود گوینده را تشویق به صحبت بیشتر و ارائه مطالب جدی تری می نمایند.

ما بسیاری از آنچه را می دانیم از طریق خوب شنیدن آموخته ایم و می آموزیم و خوب شنیدن نه تنها کمک  به ارتباط موثری می نماید که در فراگیری مطالب و دانستنی های جدید به ما کمک می کند. در شعرها و تمثیل ها و مطالب اخلاقی معنوی این مطالب به شکلهای گوناگون تایید شده است که خداوند به انسان ۲ گوش داده است و یک زبان یعنی دو برابر آنچه می گوید بشنود.

همه را فهمیدن و درک کردن برابر است با همه را بخشیدن و همه را بخشیدن یعنی همه را دوست داشتن و همه را بخشیدن و دوست داشتن یعنی دلی مانند دریا داشتن و دریا دل بودن و نتیجه آن موفقیت در ارتباطات و موفقیت در مراحل زندگی است .

 

 در یک شعر بلند عطار بیتی اینگونه آورده است :” کسی پیش تو گوید سخن،براندیش، مگو کین را شنیدستم از این پیش“ مورد این شعر را بسیار دیده ام که کسی در حال بیان مطلبی است و با علاقه آن را شرح می دهد ناگاه مخاطب می گوید این حرف را قبلا شنیده ام یا خود سعی می کند ادامه صحبت را بیاورد که یعنی بله ما هم این مطلب را می دانیم و با بیان جملات و کلمات قصد آن دارند که به گوینده نشان دهند مطلب را می دانند یا قصد اصلاح کلام گوینده را دارند.

این رفتارها هم حکایت از آن دارند که ما در این حال شنونده خوبی نخواهیم بود و در برقراری ارتباط درست ناموفق  هستیم و به هر شکل تبادل مطالب و گفتار نا حقی را شاهد خواهیم بود.

پس برای آنکه صاحب مهره مار قوی شویم و در ارتباطات موفق باشیم هنر خوب گوش دادن و مهارت های آن را باید بیاموزیم و آن را بکار گیریم.

۶ )  ویژگی ششم مهمتر افرادی که صاحب مهره های مار قوی هستند ، ایمان می باشد. ایمان و یقین بالا به خداوند و به درستی راهی که در زندگی انتخاب نموده اند در آنها شخصیت محکم و با ثبات و متعادلی بوجود آورده است که ثبات و استواری واضحی در آنها مشهود است. به همین جهت دیگران در زندگی با آنها آرام هستند و در تصمیم گیریها دقیقا قادرند از همکاری و مساعدت آنها مطمئن باشند یا به کمک آنها امیدی نداشته باشند و این امر به ارتباطات قابل قبول تر و موثر تری می انجامد. خیلی از اوقات در هنگام صحبت از یک شخصیت بی ثبات این گفته را شنیدیم که روی فلانی نمی شود حساب کرد او هر روز و هر ساعتی یک طور است. و متقابلا در مو رد افراد با ثبات شنیده یا گفته ایم که از او مطمئنیم و روی او می شود حساب باز کرد. ایمان و ثبات در زندگی به فرد اعتماد و اتکاء به نفس عنایت می کند که او را در یاری رساندن به خود و دیگران کاملا پیروز همیشگی ظاهر می سازد و در ارتباطات دو جانبه همیشه سرافراز خواهند بود.

برای تمرین دریادلی بایستی تمرین درک و فهم دیگران ، تمرین دوست داشتن دیگران ، تمرین عشق به زندگی ، تمرین بخشش دیگران را به طور مستمر انجام دهیم ، تا به مهره مار قوی دست بیابیم.

   پس به طور خلاصه ویژگیهای افرادبا مهره مار قوی یعنی افرادی که در ارتباطات انسانی برتر موفق تر می باشند را می توان اینگونه شمرد: 

۱ )    دریادلند و برای تمرین دریادلی سعی می کنند همه را دوست بدارند  و تمرین بخشندگی می نمایند.

۲ )   رویه شاد دارند و جهت حفظ روحیه شاد ورزش، مثبت نگری و دوری از افکار منفی و افراد منفی گرا را برگزیده اند.

۳ )    بیان نیکویی دارند و از لحن کلام گرم و گیرایی برخوردارند. در صحبتها نه تنها قصد تمسخر، تحقیر و تهدید دیگران را ندارند که در جهت بهاء دادن به شخصیت دیگران و تمجید و تحسین بجای آنها اقدام می کنند و با جملات مثبت و روحیه بخش خود نوید دوستی و محبت به دیگران می دهند.

۴ )    شنونده خوبی هستند و با بکار بردن مهارتهای خوب شنیدن گوینده را تشویق به صحبت بیشتر می نمایند و گاه بدون اینکه کلمه را بر زبان آورده باشند به عنوان مصاحب خوبی شناخته می شوند و از این طریق به دانستنی های خود می افزایند.

۵ )   ظاهری آراسته دارند و در پوشیدن لباس درست و شیک دقت می نمایند و از این طریق به خود و مخاطب خود احترام می گذارند.

۶ )  ایمان قوی دارند. از شخصیت محکم، استوار و با ثباتی برخوردارند و با این خصوصیت موجب آرامش خود و اطرافیان هستند و دیگران درباره تصمیم گیری و قضاوتها در مورد ایشان به آسانی می توانند به نتیجه های خوبی برسند..

در پایان به عنوان حسن ختام جمله ای را بیان می نمایم :

خوبی به همه کس و بدی به هیچ کس

 و جمله ای را که در لابه لای صحبت ها بیان نمودم دوباره تکرار می کنم:همه را فهمیدن و درک کردن برابر است با همه را بخشیدن و همه را بخشیدن یعنی همه را دوست داشتن و همه را بخشیدن و دوست داشتن یعنی دلی مانند دریا داشتن و دریا دل بودن و نتیجه آن موفقیت در ارتباطات و موفقیت در مراحل زندگی است والسلام با آرزوی بهروزی برای همه عزیزان دلم.

 

پاییز ۸۴ – چاپ شده در فصلنامه مهرورزان