کاربرد هیپنوتیزم در اختلالات روانشناختی

کاربرد هیپنوتیزم در اختلالات روانشناختی

اختلالات روانشناختی ، آن دسته از بیماریهایی هستند که روان انسان را درگیر نموده و موجب اشکال در عملکرد فردی ، اجتماعی ، تحصیلی ، شغلی و خانوادگی می شوند .

از انواع این اختلالات می توان موارد زیر را نام برد ؛

اختلالات شخصیت ،

اختلالات  روانپریشی (سایکوز ها ) ،

اختلالات خلقی ( نوروزها ) ،

اختلالات روان تنی ( سایکوسوماتیک ) ،

اختلالات شناختی ،

اختلالات خواب ،

اختلالات جنسی ،

اختلالات کنترل تکانه ،

اختلالات انطباقی ،

اختلالات خوردن ،

اخلالات ناشی از مصرف مواد ،

اختلالات شبه جسمی 

جهت درمان اینگونه اختلالات از اقدامات درمانی دارویی ،مشاوره و روان درمانی ، به طور جدا یا همزمان ، می توان نام برد .

هیپنوتیزم درمانی ، نوعی روان درمانی محسوب می گردد که در موارد متعددی از اختلالات روانشناختی نقش درمانی مفید و ارزنده ای را می تواند داشته باشد . هیپنوتیزم بالینی ، در تعریف علمی ، یک نوع تغییر هوشیاری در اثر تصورات هدایت شده می باشد که منجر به خلسه هیپنوتیزمی می شود . در حالت خلسه ، فرد دارای حواس متمرکز شده بالایی است و همراه با ریلاکس شدن جسمی و ذهنی عالی می باشد . میزان تمرکز حواس و ریلاکس شدن ذهنی و جسمی به توانایی هیپنوتیزم پذیری افراد وابسته است که به خصوصیات شخصیتی هر فرد مربوط است . افراد در مقابل هیپنوتیزور به سه شکل ظاهر می شوند ؛ مقاوم ، هیپنوتیزم پذیری متوسط یا هیپنوتیزم پذیری بسیار بالا . بر این اساس افراد انواع خلسه هیپنوتیزمی را در چهار سطح تجربه می نمایند ؛ خلسه سبک ، خلسه متوسط ، خلسه عمیق و خلسه خیلی عمیق . انواع هیپنوتیزم پذیری شناختی دارای سه شرط مهم می باشد ؛ توانایی علمی و مهارتی هیپنوتیزور ، دانش و مهارت لازم درمانگری که با تحصیلات آکادمیک دانشگاهی بدست آمده باشد و درک و فهم درست مراجع از هیپنوتیزم درمانی و رفع سوئ برداشت ها و سوئ تفاهم ها در مورد هیپنوتیزم . نقش های مختلف درمانگر ( روانپزشک ، روانشناس و مشاور ) در چهار سطح می باشد ؛ راهنمایی ، مشورت دهی ، مشاوره و روان درمانی . درمانگر در مواجهه با مراجع ، در اجرای نقش های خود ، به منظور فهمیدن چیستی مشکل ( تشخیص بیماری ) ، فهمیدن چرایی مشکل ( علل بوجود آورنده بیماری ) و فهمیدن چگونگی مشکل ( دلالیل تداوم و مزمن شدن بیماری ) ، گام بر می دارد . مثلا در مورد افسردگی ، فرد بر اثر خشم فرو خفته خود ، دچار اندوه و احساس گناه می گردد و در اثر تکرار و تداوم آن ، دچار افسردگی می گردد . در مورد اضطراب ، فرد بر اثر خشم پس زده خود در اثر شرم و ترس و تکرار و تداوم آن دچار اضطراب می گردد . اگر اندوه ، احساس گناه ، شرم و ترس ، همزمان در فرد ، در طول زمان ، وجود داشته باشند ، همزمان افسردگی و اضطراب فراگیری را در فرد شاهد خواهیم بود . با درک و فهم این موارد ، درمانگر سعی خواهد نمود در جهت حل تعارضات و مسائلی که ناخودآگاه بیمار در او باعث ایجاد حس اندوه ، گناه ، شرم و ترس شده است ، گام های موثری بردارد . هیپنوتیزم درمانی ، در این مسیر راهکار میان بر موثر و هوشمندانه ای می باشد .

هیپنوتیزم درمانی در اختلالات روانشناختی زیر نقش موثری دارد ؛

مدیریت استرس و اضطراب و برقراری آرامش فردی ،

اختلالات تمرکز حواس ،

اختلالات تبدیلی ( هیستریک ) ،

اختلالات اضطرابی ( حملات پانیک ) ،

درمان فوبیاها ( ترس از پرواز ، ترس از ارتفاع ،

ترس از یک شی یا موضوع خاص مثل سوسک و خون ،

ترس از سخنرانی و حضور در جمع و کنفرانس دادن ،

ترس از فضاهای بسته مثل آسانسور ) ،

اختلالات خوردن   (بی اشتهایی عصبی  ،  پر خوری عصبی )،

اختلالات عادت ( موکندن  ،  ناخن جویدن  ،  انگشت مکیدن ) ،

اختلالات جنسی(واژینسموس  ، اختلال نعوظ  ، انزال زودرس ، ناتوانی جنسی ) ،

اختلالات خواب ( بدخوابی ،  بی خوابی  ، آشفتگی خواب ) ،

اختلال استرس پس  از حادثه  ( PTSD ) ،

افسردگی ، اختلال تیک ،

اختلال وسواسی جبری ،

سیگار کشیدن و اعتیاد ،

کنترل وزن و چاقی