کنگره آسیایی هیپنوتیزم

پیام دبیر اولین کنگره  آسیایی هیپنوتیزم

حضور شما را دراولین کنگره هیپنوتیزم آسیا ارج می نهم. این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع ارزشمندی در درمانهای هیپنوتیزمی قلمداد شود. همچنین کنگره های قبلی به خوبی گویای این امر مهم بود که توانمندیهای هیپنوتیزمی در ایران و حمایتهای انجمن بین المللی هیپنوتیزم می تواند در ارتقائ دانش هیپنوتیزم در منطقه آسیا گام موثری بردارد. رویداد پیش رو اولین گرد هم آیی متخصصین هیپنوتیزم سطح آسیا می باشد که همزمان با مبادله اطلاعات هیپنوتیزمی خود می تواند نقطه ای برای تشکیل انجمن آسیایی هیپنوتیزم باشد. امیدوارم شما هم با حضورتان در این رویداد مهم نقش آفرینی کنید.  

دکتر مهدی فتحی
دبیرعلمی کنگره

 

  • این کنگره در مشهد،قطب هیپنوتیزم آسیا در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنگره به نشانی www.iran2019.com مراجعه فرمایید.

 

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنگره : ۲۶-۲۳ مهرماه ۱۳۹۸
شروع ثبت نام و ارسال مقالات : ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷
شروع ثبت نام کارگاه ها : ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری کنگره : مشهد – مجتمع برج سپید ( واقع در رضا شهر – بلوار خاقانی – بین خاقانی ۱۰ و ۱۲)