گزارش چهار مورد هیپنوتیزم درمانی پشت سرهم در روز پایانی ۱۳۹۷

شروع سال ۱۳۹۸

 تجربه بهاری دیگر از عمر

بر شما مبارک باد

………………………………………………………………………………………………………………………

 گزارش چهار مورد هیپنوتیزم درمانی پشت سرهم در روز پایانی ۱۳۹۷

 

در آخرین روز سال ۱۳۹۷ چهار هیپنوتیزم پشت سر هم داشتم که هر یک زیبایی و نتایج خاص خود را داشت :

  • اولین هیپنوتیزم، یک خانم جوان با شماره پرونده ۵۹۳۹  بود که سومین هیپنوتیزم خود را تجربه می کرد . او از وسواس فکری و حساسیت به اموری خاص رنج می برد که بعد از هیپنوتیزم دوم گزارش داد که دو مورد از حساسیت های او برطرف شده و طبیعی عمل کرده است . هیپنوتیزم سوم با احساس رضایت زیاد مراجع به پایان رسید.
  • دومین هیپنوتیزم، یک مرد ۶۴ ساله با شماره پرونده ۶۰۰۸  بود که پدر یکی از مراجعین قبلی ام بود دختر ایشان  توسط اینجانب هیپنوتیزم شده و به قول خودش زندگی اش بعد از هیپنوتیزم به دو بخش تبدیل شده بود ؛ قبل هیپنوتیزم و بعد هیپنوتیزم . ایشان از موارد بسیار جالب درمانی بود که با یک جلسه هیپنوتیزم به نتایج بسیار فراتر از هدف درمانی رسیدیم . چراکه وقتی در هیپنوتیزم یک هدف درمانی خاص را دنبال می کنیم ذهن ناخودآگاه در موارد موازی و مشابه هم به رهایی و نتایج درمانی خوب دیگر می رسد . مثلاٌ در هیپنوتیزم اول در مورد حساسیت های وسواسی او دیالوگ داده بودم اما گزارش داد که سوار آسانسور هم شده است در حالیکه مدتی بوده که به علت ترس ، از سوار شدن به آسانسور پرهیز می کرده است . این مرد ۶۴ ساله با شکایت حالت تهوع و بی اشتهایی بعد از استرس ها مراجعه کرده بود . سن ایشان و ویژگی های شخصیتی وی هیپنوتیزم پذیری خوبی را نشان نمی داد.اما تصمیم گرفتم در جلسه دوم با پیدا کردن راههای نفوذ به ناخودآگاه وی ایشان را هیپنوتیزم نمایم که هیپنوتیزم جالبی انجام شد و سوژه احساس رضایت خوشایندی را گزارش داد .
  • سومین هیپنوتیزم یک مرد ۲۷ ساله با شماره پرونده ۵۹۹۳ بود که با شکایت  اضطراب به شکل حملات پانیک مراجعه کرده بود که در ۳ماه اخیر شروع و ادامه یافته بود و منجر به از کارافتادگی و مراجعه به متخصصین مختلف شده بود. ایشان با هدف کمک از هیپنوتیزم به اینجانب مراجعه نموده بود . او با دو هیپنوتیزم قبلی به نتایج خوبی رسیده بود مثلاٌ ترس از رانندگی در شب در او برطرف شده بود و حالت تهوع او از بین رفته و خواب شبانه بهتری گزارش می داد . سومین هیپنوتیزم با هدف تثبیت شرطی سازی ها و تکمیل درمان انجام شد . مراجع زمان ۴۵ دقیقه ای هیپنوتیزم را ۱۰ دقیقه گزارش داد که حکایت از خلسه هیپنوتیزمی عمیق تری داشت . یادداشتی به خط خود نوشتند که در پرونده بایگانی شد؛
  • به نام خدا. من مریض پانیک داشتم و اطلاع از بیماری ام نداشتم و روز به روز بدتر شدم و احساس می کردم دارم می میرم و تمام دکترای متخصص رفتم و همه بهم دارو می دادن تا اینکه خدا منو دوست داشت تا منو با دکتر روحانی آشنا کرد تا من روز به روز رو به بهبودی بودم . الان ۳ جلسه هیپنوتیزم شدم . هر جلسه متفاوت تر ، قشنگ تر از جلسه قبلی و حس خیلی خوبی دارم . می خواستم تشکر کنم از آقای دکتر که لطف کردن و منو مثل گذشته ولی بهتر از گذشته رسوندم.خیلی ممنون
  • چهارمین مورد ، مرد ۲۸ ساله با شماره پرونده ۵۳۳۳ بود که در پایان سال گذشته با شکایت اضطراب مراجعه که بعد از دوجلسه به حال خوبی رسیده بودند و دیگر مراجعه نداشتند و در روزهای پایانی سال ۹۷ مجدداٌ با اعلام رضایت و حال خوب بعد از دو جلسه درمانی قبل با شکایت ترس از پرواز و اینکه ۱۲ فروردین پرواز به کانادا جهت مهاجرت دارد ولی ترسی در وجودش برای پرواز دارد هیپنوتیزم شد و ضبط جلسه هیپنوتیزم طراحی شده به وی داده شد تا پرواز لذتبخشی را تجربه کند. جالب بود که ایشان هم زمان هیپنوتیزم انجام شده را خیلی کوتاه تر از زمان واقعی گزارش دادند.