اتاق ویزیت مطب دکتر سعادت الله روحانی در مشهد.پزشک ، روانشناس و هیپنوتیزور بالینی . سخنران و مدرس هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی ، فرزند پروری و مدیریت استرس ،  مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتراپی و دارودرمانی روانپزشکی