مقاله بازتابی Narration Story Making ( روایت داستان )

مقاله بازتابی Narration Story Making ( روایت داستان )

نویسنده : دکتر سعادت الله روحانی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

در Narration Story Making یاد می گیریم که ذهن و  بدن خود را از بیرون و یک چشم بیرونی و مشرف از بالا ببینیم .اگر قرار است تغییری در من ایجاد شود باید از خودم بیرون بیایم . یک راه مدیریت و تغییر دادن من از روایت موضوعی هست که در ذهن می بینم . روایت خود را از موضوع عوض کنیم مسئله حل خواهد شد . خودمان قابله گری کنیم و از خودمان زاده شویم یعنی ذهن را از من خارج کنیم تا بتوانیم در آن تغییر ایجاد کنیم . ذهن با خودش مشکل ندارد ، من است که با ذهن مشکل دارد . داستانهایی که در یک جامعه وجود دارد نشان دهنده تجارب و تعامل آنها با هم است . در یک خانواده هم نحوه روایت داستان ها با خانواده دیگر متفاوت است. نقاط قوت و ضعف براساس همین داستان ها شکل می گیرد . ما داستان ها را می سازیم و داستان ها ما را می سازند و شکل گیری آن در سطح ناخودآگاه می باشد . برای پذیرش یک واقعه و یافتن معنا، ذهن ناخودآگاه شروع به داستان سازی می کند . والدین هستند که به بچه ها یاد می دهند که چگونه داستان سازی کند و چگونه روایتش را تعیین و تعریف کند . بچه ها نماد و تجلی از رفتار و عملکرد ما هستند . والدین هستند که اجازه می دهند بچه ها دنیای درونشان را سامان دهند که بیشتر با عملکرد و رفتارشان این سامان دهی را القاء می کنند . هوشیاری مثل نوزادی است که تازه در انسان متولد شده، بعد از آن مسیری که ما بوسیله آن داستان زندگی را روایت می کنیم نشان می دهد که چگونه حوادث اطراف خود را درک می کنیم . آنگونه که ما جهان را درک می کنیم آنگونه داستان را می سازیم و بر اساس داستانی که می سازم رفتار می کنیم داستان های ما بر اساس meaning system فعال می شود . در جلسات درمانی در جلسات اول اجازه می دهیم مراجع صحبت کند تا شکل و مفهوم روایت داستان او را درک کنیم و بفهمیم . هر چیزی که می شنویم باخود بگوییم در خود من چه اتفاقی می افتد و چطوری عمل می کند و درک من از آن چیست یعنی خودمان باید نمادی از هارمونی باشیم با بیمار . خود بیمار مسیر درمان را می گوید وقتی اجازه دهیم حرف بزند . meaning system نتیجه عملکرد دو نیمکره راست و چپ است . دو نیمکره راست و چپ جداگانه رفتار می کنند اما با هم رفتار می کنند . نیمکره راست یک مغز دارد و نیمکره چپ هم یک مغز دارد اما هر دو با هم تضارب دارند و نتیجه چیزی توانمندتر از عملکرد هر نیمکره است. meaning system هر زمان که گشتالت نیمه تمام داشته باشیم فعال شود و اینگونه می توانیم روی آن اثر بگذاریم . با بالا آمدن آگاهی و جدا شدن از ذهن حالا یر روی عملکرد نیمکره ها می توانیم اثر بگذاریم . به این ترتیب با تغییر نگاه و تغییر زاویه دیدمان می توانیم روی روایت داستان تاثیر بگذاریم. روایت داستان پایانی ما عملکرد دو نیمکره راست و چپ است ولی آنکه آن را جمع و جور نهایی و بیان  می کند کار نیمکره چپ است .برای اینکه نتیجه  meaning system  درست باشد باید عملکرد کنشی با ذهن داشته باشیم نه واکنشی.

با درک و فهم مفهوم Narration Story Making و استفاده درست از meaning system  در درک عملکرد ذهن آگاه تر شدم و در مدیریت ذهن خود را کارآمدتر می بینم و مفهوم ذهن آگاهی را بهتر فهمیده و عملکرد مطلوب تری را در خود شاهدم و یک رویکرد برخورد کارآمدتر با مراجع و کمک بهتر و راهکار عملی تری برای روش های رهایی از افکار مزاحم و منفی را آموختم که منجر به جلسات موفق تر شده است.

 

جهت مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتیزم درمانی یا آموزش خود هیپنوتیزم نوسط دکتر سعادت الله روحانی با شماره های زیر بگیرید :

 •     تلفن های تماس با ما ( مشهد ) :
 •            ۳۶۰۶۰۸۶۹
 •            ۳۶۰۸۷۳۱۵
 •            ۰۹۱۵۳۱۴۸۰۰۵
 •            ۰۹۱۵۰۰۱۸۰۰۵
 •  آدرس کانال ما در تلگرام : 
 • ravanshenasiebehroozi@ 
 • آدرس سایت ما : 
 • .www.hypnosrohani.ir
 •  آدرس ما در اینستاگرام :
 •   dr.saadatallahrohani