• سخنرانی در همایش اولیا دانش آموزان مدارس امیدوار

  سخنرانی در همایش اولیا  دانش آموزان مدارس امیدوار در عصر روز ۱۹ مهر ۱۳۹۴ به دعوت سرپرست مدارس امیدوار  ( خانم ربابه امیدوار ) ، در جمع اولیا دانش آموزان در تالار فرهنگی تربیتی رشد با عنوان ”

  بیشتر
 • خود هیپنوتیزم چیست ؟

  در شرح هیپنوتیزم نوشتم که در حقیقت همه هیپنوتیزم ها ، خود هیپنوتیزم هستند . در اینجا در باره خودهیپنوتیزم برایتان می نویسم . همه ما دوست داریم در مدیریت وجود خود موفق عمل کنیم و در شرایط گوناگون

  بیشتر
 • از زیبایی های هیپنوتیزم

  اینجانب هر روز در مطبم هیپنوتیزم را در مورد مراجعانم تجربه می کنم و هر هیپنوتیزم زیبایی های خاص خودش را دارد . دو هیپنوتیزم امشب خیلی زیبایی داشت که حیفم آمد شما را  در این حس زیبایم شریک نکنم .

  بیشتر
 • هیپنوتیزم چیست ؟

  من به عنوان هیپنوتیزور وقتی از هیپنوتیزم صحبت می کنم ، بلافاصله با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو می شوم که غالبا بر اساس شنیده ها یا مشاهدات آنها از اقدامات به ظاهر هیپنوتیزمی در فیلم ها و سریال ها

  بیشتر
 • هیپنوتیزم چیست ؟

  من به عنوان هیپنوتیزور وقتی از هیپنوتیزم صحبت می کنم ، بلافاصله با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو می شوم که غالبا بر اساس شنیده ها یا مشاهدات آنها از اقدامات به ظاهر هیپنوتیزمی در فیلم ها و سریال ها

  بیشتر

هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزم چیست ؟

در شرح هیپنوتیزم نوشتم که در حقیقت همه هیپنوتیزم ها ، خود هیپنوتیزم هستند . در اینجا در باره خودهیپنوتیزم برایتان می نویسم . همه ما دوست داریم در مدیریت وجود خود موفق عمل کنیم و در شرایط گوناگون

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم چیست ؟

رزومه

هیپنوتیزم چیست ؟

من به عنوان هیپنوتیزور وقتی از هیپنوتیزم صحبت می کنم ، بلافاصله با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو می شوم که غالبا بر اساس شنیده ها یا مشاهدات آنها از اقدامات به ظاهر هیپنوتیزمی در فیلم ها و سریال ها

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم چیست ؟

رزومه

هیپنوتیزم چیست ؟
هیپنوتیزم چیست ؟
هیپنوتیزم چیست ؟

رزومه

رزومه

هیپنوتیزم چیست ؟

من به عنوان هیپنوتیزور وقتی از هیپنوتیزم صحبت می کنم ، بلافاصله با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو می شوم که غالبا بر اساس شنیده ها یا مشاهدات آنها از اقدامات به ظاهر هیپنوتیزمی در فیلم ها و سریال ها

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزم چیست ؟

در شرح هیپنوتیزم نوشتم که در حقیقت همه هیپنوتیزم ها ، خود هیپنوتیزم هستند . در اینجا در باره خودهیپنوتیزم برایتان می نویسم . همه ما دوست داریم در مدیریت وجود خود موفق عمل کنیم و در شرایط گوناگون

هیپنوتیزم چیست ؟

هیپنوتیزم چیست ؟