شش فضیلت و بیست و چهار ویژگی و توانمندی های منش انسان

شش فضیلت و بیست و چهار ویژگی و توانمندی های منش انسان

براساس مطالعات مارتین سلیگمن ، یک انسان سالم ، در زندگی شش فضیلت و بیست و چهار ویژگی و توانمندی را در منش انسانی خود دارد و با آنها زندگی می کند وشواهد آن در رفتارش مشهود است.

شش فضیلت ، شامل ؛ ۱٫ خرد و معرفت ، ۲٫ شجاعت ، ۳٫ انسانیت (احسان) ، ۴٫ عدالت ، ۵٫ میانه روی ، ۶٫ فرا روندگی (استعلاء ) و معنویت

هر کدام از این شش فضیلت یه صورت ویژگی و توانمندی هایی در منش و رفتار انسان به ظهور می رسند که به شرح زیر می باشد :

خرد و معرفت

۱- کنجکاوی : درگیر شدن فعالانه با تازگیهای جهان ، دوست داشتن ابهام و آمادگی برای رفع آن .

۲- عشق به یادگیری : علاقه زیاد برای به دست آوردن مهارتهای جدید و درک مطالب تازه .

۳- گشودگی ذهن ( روشنفکری) / تفکر انتقادی : واقع بینی ، بررسی مسائل از تمام جوانب ، پرهیز از ارزیابی شتاب زده.

۴- خلاقیت و نوآوری / هوش عملی : در برخورد با رویدادهای زندگی ، روش های ابتکاری و مناسب و عاقلانه را برگزیدن .

۵- هوش هیجانی / هوش اجتماعی : شناخت احساسات و هیجانهای خود به منظور مدیریت رفتار ، درک هیجانهای دیگران برای برقرای رابطه خوب با آنها و نیز به کار گرفتن توانایی های ارتباطی خود ، برای لذت بردن از کار ، تفریح و رابطه با همکاران و آشنایان .

۶- روشن بینی : توانایی تشخیص راه های درست و روشن برای آینده خود . همچنین راهنمایی کردن دیگران برای غلبه بر مشکلات شان و دست یابی به هدفهای مشخص و مثبت .

شجاعت

۷- دلیری : در رویارویی با دشواری ها و چالش های زندگی ، ایستادگی کردن و کنار نکشیدن ، توانایی مقابله با رفتارهای ناشایست بدکاران و بی تابی نکردن در بیماری ها و مشکلات .

۸- ثبات قدم و پشتکار : به پایان رساندن کارها و برنامه های هر چند سخت ، بدون شکوه و شکایت . کنار نگذاشتن اعتقادات درست خود و دفاع کردن از آنها هرچند با مخالفت ها و درگیری های جدی روبه رو شود .

۹- راستی و درستکاری : راست گفتن هر چند به زیان خود باشد ، زندگی کردن با درستی و اصالت ، صادق بودن با خود و دیگران .

انسانیت (احسان)

۱۰- مهربانی و سخاوت : همدلی و همدردی با گرفتاران ، لذت بردن از یاری رساندن به نیازمندان .

۱۱- دوست داشتن و اجازه دادن برای دوست داشته شدن : برقراری روابط صمیمانه با اعضای خانواده خود ، دوستان و آشنایان و توجه کردن و بها دادن به ابراز محبت نزدیکان به خود .

عدالت

۱۲- شهروندی / وفاداری / وظیفه شناسی : وفادار متعهد بودن به ارزشهای خانواده ، گروه ، شهر، کشور و دین خود بودن . احترام گذاشتن به بزرگ ترها ، معلمان و استادان و مدیران خود و اطاعت کردن از رهنمودهای درست و منطقی آنان .

۱۳- انصاف و برابری : سوگیری نداشتن در تصمیم ها و قضاوت های خود . کنار گذاشتن تعصب های گروهی ، قومی و نژادی .

۱۴- رهبری : سازمان دهی ، هماهنگی ، حفظ و بالا بردن روحیه و ارزیابی های دوره ای از کارهای کسانی که در گروه و سازمان شما فعالیت می کنند و رهبریتان را بر آن پذیرفته اند … بد خواهی برای هیچ کس ، خیر خواهی برای همه و قاطعیت مناسب !

میانه روی

۱۵- خویشتن داری : به آسانی میل ها ، نیازها و تکانه های ( خشم ، شهرت ، … ) خود را مهار کردن . کافی نیست بدانید چه چیزی درست است ، بلکه باید بتوانید به این دانش خود عمل کنید . خویشتن داری توانایی سازمان دهی احساسات در هنگام روبه رو شدن با حوادث و جهت دادن و از کار انداختن هیجان های منفی است .

۱۶- دور اندیشی : آینده نگر بودن ، ترجیح دادن مصلحت های آتی را بر لذت های آنی .

۱۷- فروتنی : خودستایی نکردن ، برای خود امتیاز ویژه ای ندیدن و در نتیجه فخر نفروختن به دیگران و با همه موفقیت ها ، از ناتوانایی ها و شکست های خود غافل نشدن .

فرا روندگی (استعلاء ) و معنویت

۱۸- درک زیبایی و کمال : توانایی درک زیبایی ها و لطافت ها در همه اجزای هستی  طبیعت ، هنر ، علم ، موجودات زنده و کارهای خوب و فضیلت های انسانی .

۱۹- سپاسگزاری و شکر : شکر پروردگار هستی را به جا آوردن ، ارج نهادن به منش های برتر اخلاقی ، سپاسگزاری کردن از کسی که به طور مستقیم یا باواسطه به ما نعمتی بخشیده است .

۲۰- امید / خوش بینی : انتظار مثبت و روشن نسبت به آینده داشتن احساس اینکه در صورت تلاش و برنامه ریزی ، موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد که موجب شادی های زودگذر و پایدار و زندگی هدفمندتان می شود.

۲۱- معنویت / هدفمندی / ایمان : باور به معنا داشتن و هدفمند بودن زندگی ، برخورداری از هدف های والا ، اعتقاد به وجودی مقدس و فنا نشدنی در جهان آفرینش و برقرار کردن پیوند قلبی و عملی با او .

۲۲- بخشش و گذشت : بخشیدن خطاهای دیگران و در اندیشه کینه ورزی و انتقام نبودن . بخشش ، نشان دهنده مجموعه ای از دگرگونی های مفید است که در درون فردی ، که از سوی دیگری آسیب دیده است ، روی می دهد .

۲۳- شوخ طبعی و نشاط : جنبه های مثبت زندگی را دیدن و در نتیجه شوخ طبع بودن و داشتن نشاط و چالاکی در فعالیت ها .

۲۴- شور و اشتیاق : سرزنده بودن ، با شور و شوق به کارهای روزانه روی آوردن و شور آفرین و شوق بر انگیزه بودن .

…………………………………………………………………………………………………….

جهت مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتیزم درمانی یا آموزش خود هیپنوتیزم

نوسط دکتر سعادت الله روحانی

با شماره های زیر بگیرید :

 • تلفن های تماس با ما ( مشهد ) :
 • ۳۶۰۶۰۸۶۹
 • ۳۶۰۸۷۳۱۵
 • ۰۹۱۵۳۱۴۸۰۰۵
 • ۰۹۱۵۰۰۱۸۰۰۵
 • آدرس کانال ما در تلگرام :
 • ravanshenasiebehroozi@
 • آدرس سایت ما :
 • .www.hypnosrohani.ir
 • آدرس ما در اینستاگرام :
 • dr.saadatallahrohan