مصاحبه ها

مصاحبه با هفته نامه غذا

مصاحبه با هفته نامه غذا در شماره ۱۸۵ هفته نامه غذا و خراسان منتشر شده در یک مهر ۱۳۹۴ مصاحبه دکتر سعادت الله روحانی و یکی از مراجعین مطب که درمان موفقی را تجربه کرده است به چاپ رسیده است . شرح این مصاحبه را ملاحظه می فرمایید . اصل مصاحبه چاپ شده را در سایت

بیشتر