سخنرانی در همایش آموزشی ” هیپنوتیزم پلی از مغز به روان ” چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در دانشگاه آموزش عالی شاندیز مشهد