هیپنوتیزم یک درمان راهبردی است

هیپنوتیزم یک درمان راهبردی است

درمانی راهبردی محسوب می شود که در آن متخصص بالینی در نقش درمانگر تعیین کند چه اتفاقی در درمان بیفتد و در مورد هر مشکلی رویکرد خاصی اتخاذ کند. وقتی درمانگر و شخص مشکل دار با هم مواجه می شوند معمولاً هر دو با هم تعیین می کنند که چه کنشی روی بدهد ، در حالیکه در درمان راهبردی ، ابتکار عمل در دست درمانگر است. درمانگر ، باید مشکلات قابل حل را شناسایی کند ، اهداف را مشخص کند ، مداخلات لازم برای تحقق این هدف ها را طراحی نماید و از پاسخ های دریافت شده برای اصلاح رویکردش استفاده کند و بالاخره ببیند آیا درمانش ثمربخش بوده است یا خیر. درمانگر باید نسبت به بیمار و محیط اجتماعی او بسیار حساس و پاسخگو باشد و در عین حال خودش تعیین کند که چه مسیری طی شود. درمان راهبردی ، نظریه خاصی نیست بلکه نامی برای مجموعه درمان هایی است که در آنها ، درمانگر مسئولیت تاثیرگذاری مستقیم بر مردم را بر عهده می گیرد. ماهیت هیپنوتیزم حکم می کند که هیپنوتیزم کننده جریان اتفاقات در سیر درمان را تعیین کند . هیپنوتیزم یک درمان راهبردی قطعی است. البته نمی توانیم بگوییم تاثیر هیپنوتیزم بر تمامی درمان ها به طور کامل شناخته شده است ولی می توانیم بگوییم که اکثر رویکردهای درمانی ، ریشه در این هنر درمانی دارد. میلتون اریکسون ، که هیپنوتیزم اریکسونی به استناد تلاش ها و اقدامات درمانی او شکل گرفته است ، استاد رویکرد درمان راهبردی است. او سالیان متمادی به عنوان یک پزشک سرشناس متخصص هیپنوتیزم مطرح بود و عمرش را وقف آزمایش و استفاده از هیپنوتیزم در درمان کرد. رویکرد راهبردی میلتون اریکسون در برابر افراد ، زن و شوهرها و خانواده ها بود که در آن به طور رسمی از هیپنوتیزم استفاده نمی کرد. او سال های زیادی از عمرش را صرف درمان روانپزشکانه مشکلات روانی مختلف و خانواده ها کرد. البته حتی وقتی به طور رسمی از هیپنوتیزم استفاده نمی کرد هم سبک درمانش هیپنوتیزمی بود . تا حدی که هر آنچه انجام می داد ظاهراً در هنر هیپنوتیزم ریشه داشت. او فنون هیپنوتیزمی زیادی را از یک نوع شعائر ، به سبک خاصی از ارتباط تبدیل کرد. یک هیپنوتیزور که در درمان راهبردی موفق است به دلیل این است که او ، در زمینه مشاهده مردم و شیوه های پیچیده ارتباطی آنها ، انگیزاندن آنها به پیروی از دستورات و استفاده از کلمات ، لحن صحبت و حرکات بدن مان برای تاثیرگذاری بر آنان ، ماهر است. هیپنوتیزم یک نوع ارتباط مهم و قوی بین آدم هاست.هیپنوتیزم تعاملی خاص بین آدم هاست نه یک انتقال و یک نوع شرطی شدن یا یک تاثیرگذاری یک طرفه و از بالا به پایین هیپنوتیزور بر سوژه ، بلکه هیپنوتیزم فرآیندی بین آدم هاست که در آن یک نفر با نفر دیگر ارتباط یرقرار می کند. پس هیپنوتیزم ، یک رویکرد میان فردی می باشد. در صورت استفاده درست و موثر از هیپنوتیزم ، رویکردمان راهبردی خواهد بود و این راهبرد شبیه راهبردهای مورد استفاده در رویکردهای دیگر خواهد شد. هیپنوتیزم و درمان از لحاظ اهداف ، روش ها و فنون کنار آمدن با انتقال ( منظور وابستگی مراجع به درمانگر یا بالعکس و یا وابستگی هر دو به یکدیگر در طی فرآیند درمان می باشد ) ، شبیه یکدیگرند. هدف هیپنوتیزور در کلی ترین حالتش ، تغییر دادن رفتار و پاسخ حسی و هشیاری شخص دیگری است. هدف جنبی هیپنوتیزور ، توسعه بخشیدن دامنه تجارب فرد است یعنی سعی می کند روش های فکری ، احساسی و رفتاری جدیدی را در اختیارش بگذارد. بدیهی است در درمان نیز همین هدف ها دنبال می شوند. هیپنوتیزم کننده و درمانگر ( البته در فرآیند راهبردی هیپنوتیزم ، درمانگر دو نقش دارد هم درمانگر است و هم نقش درمانگری خود را در فرآیند هیپنوتیزم عالی تر و راهبردی تر ایفا می کند ) . هیپنوتیزور و درمانگر هر دو می خواهند ضمن رابطه برقرار کردن با شخصی دیگر ، وی را با توانایی هایش آشنا کنند و دامنه توانایی های او را گسترش دهند. هیپنوتیزور به سوژه هیپنوتیزمی القا می کند رفتارش را به شکل خودانگیخته ای تغییر بدهد. چون پاسخ شخص در صورت پیروی کردن از دستورات مورد نظر ، دیگر خودانگیخته نیست پس در واقع رویکرد هیپنوتیزمی ، آدم ها را در یک وضعیت متناقض قرار می دهد. هیپنوتراپ ، در یک لحظه دو پیام می دهد ؛ او به طرف مقابل می گوید ” کاری را که می گویم انجام بده ” و در عین حال به او می گوید ” کاری را که می گویم انجام نده ، خودانگیخته باش “. پس تغییر ، همان سازگار شدن هیپپنوتیزم شونده با دستورات متعارض است و خلسه ، کل این فرآیند است. یکی از ابعاد اساسی هیپنوتیزم و درمان ، انگیزاندن شخص برای پیروی کردن از فرآیند درمان و کنار گذاشتن مقاومت است. هیپنوتیزم شونده یا بیمار باید برای همکاری کردن ، انگیزه پیدا کند. این انگیزه نیز با تاکید بر فواید همکاری و ضررهای عدم همکاری ایجاد می شود اما حتی هیپنوتیزم شوندگان و بیماران با انگیزه نیز در یرایر فواید مطرح شده مقاومت می ورزند. در هیپنوتیزم دو نوع مقاومت وجود دارد : همکاری نکردن به قدر کافی و همکاری کردن افراطی. در هیپنوتیزم راهبردی ، ترجمه کردن و توضیح دادن راهبرد و ارتباط ، به عمق و سرعت تغییر لطمه می زند بلکه هیپنوتراپ با رویکرد استراتژیک بر مقاومت ها غلبه می کند و درمان موفقی را در جهت بهبود بیمار به ثمر می رساند.

………………………………………………………………………………………………………

جهت مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتیزم درمانی یا آموزش خود هیپنوتیزم 

نوسط دکتر سعادت الله روحانی

با شماره های زیر بگیرید :

 •     تلفن های تماس با ما ( مشهد ) : 
 •            ۳۶۰۶۰۸۶۹
 •            ۳۶۰۸۷۳۱۵ 
 •            ۰۹۱۵۳۱۴۸۰۰۵ 
 •            ۰۹۱۵۰۰۱۸۰۰۵ 
 •  آدرس کانال ما در تلگرام : 
 • ravanshenasiebehroozi@ 
 • آدرس سایت ما :  
 • .www.hypnosrohani.ir
 •  آدرس ما در اینستاگرام :
 •   dr.saadatallahrohan