اخبار انجمن ها

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مقدمه: پذیرش و قبول عضویت در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مستلزم تعهد و پایبندی مستمر به ضوابط انسانی، اخلاقی و رفتاری انجمن است. این منشور اخلاقی برای حفظ استانداردهای حرفه‌ای در حوزه‌ی هیپنوتیزم در جهت نیل به اهداف بالینی و ارتقای سطح ارائه‌ی خدمات درمانی و امنیت هر

بیشتر

اساسنامه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

  قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران فصل اول ـ تعریف اهداف: ماده ۱ـ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون “سازمان ” نامیده می‌شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون

بیشتر

اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران

جمهوری اسلامی ایران  وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی                                                                         معاونت آموزشی و امور دانشجویی دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های عملی گروه پزشکی   اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران فصل اول ـ کلیات ماده ۱ـ به استناد مصوبه دویست‌وشصت‌ودومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوطه وتصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه  فوق که من

بیشتر

عناوین جلسات ماهانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

موضوع سخنران تاریخ مدیریت ذهن دکتر مهدی فتحی آذر ۸۶ هوش هیجانی دکتر ایرج وثوق دی ۸۶ خود هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۸۶ مدی تیشن دکتر سعادت الله روحانی اسفند ۸۶ اضطراب آقای محمد صابری اردیبهشت ۸۷ هیپنوتیزم زدایی دکتر مهدی فتحی خرداد ۸۷ علم و شبه علم  دکتر سرگلزایی تیر ۸۷ هیپنوتیزم در

بیشتر