انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تاریخچه هیپنوتیزم و انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تاریخچه هیپنوتیزم و انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران با پایان یافتن قرون وسطی، در قرن ۱۸ که زمینه‌های آگاهی انسان از علم فراهم می‌گردید Mesmer پزشک اتریشی که به غلط تصور می‌کرد انسان واجد مغناطیس است، نقش تأثیرگذاری بر بیماران از طریق تلقین را نشان داد. در یکصد سال اخیر که آگاهی انسان از آناتومی و فیزیولوژی

بیشتر

کنگره آسیایی هیپنوتیزم

پیام دبیر اولین کنگره  آسیایی هیپنوتیزم حضور شما را دراولین کنگره هیپنوتیزم آسیا ارج می نهم. این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع

بیشتر

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مقدمه: پذیرش و قبول عضویت در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مستلزم تعهد و پایبندی مستمر به ضوابط انسانی، اخلاقی و رفتاری انجمن است. این منشور اخلاقی برای حفظ استانداردهای حرفه‌ای در حوزه‌ی هیپنوتیزم در جهت نیل به اهداف بالینی و ارتقای سطح ارائه‌ی خدمات درمانی و امنیت هر

بیشتر

اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران

جمهوری اسلامی ایران  وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی                                                                         معاونت آموزشی و امور دانشجویی دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های عملی گروه پزشکی   اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران فصل اول ـ کلیات ماده ۱ـ به استناد مصوبه دویست‌وشصت‌ودومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوطه وتصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه  فوق که من

بیشتر