انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مقدمه: پذیرش و قبول عضویت در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مستلزم تعهد و پایبندی مستمر به ضوابط انسانی، اخلاقی و رفتاری انجمن است. این منشور اخلاقی برای حفظ استانداردهای حرفه‌ای در حوزه‌ی هیپنوتیزم در جهت نیل به اهداف بالینی و ارتقای سطح ارائه‌ی خدمات درمانی و امنیت هر

بیشتر

اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران

جمهوری اسلامی ایران  وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی                                                                         معاونت آموزشی و امور دانشجویی دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های عملی گروه پزشکی   اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران فصل اول ـ کلیات ماده ۱ـ به استناد مصوبه دویست‌وشصت‌ودومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوطه وتصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه  فوق که من

بیشتر