انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم نوشته شده توسط سردبیرخبروب دا نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم مهر ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. این کنگره در محورهای هیپنوتیزم، سیر تاریخی،هیپنوتیزم، تئوریها و الگوها،نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم،جامعه شناختی هیپنوتیزم،هیپنوتیزم پزشکی،بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی،هیپنوتیزم روانشناختی،آسیب شناسی هیپنوتیزم،ادراک، شناخت و مدلهای طراحی

بیشتر

اختصاص امتیاز بازاموزی به شرکت کنندگان «کنگره آسیایی هیپنوتیزم»

اختصاص امتیاز بازاموزی به شرکت کنندگان «کنگره آسیایی هیپنوتیزم» شرکت کنندگان کنگره آسیایی هیپنوتیزم که بزرگ‌ترین رویداد هیپنوتیزم در آسیا می باشد  امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دریافت خواهند کرد. نظر به جامعیت علمی این کنگره فارغ التحصیلان رشته های روانپزشکی ، روانشناسی و مشاوره ، طب مکمل از  حداکثر امتیاز

بیشتر

تاریخچه هیپنوتیزم و انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تاریخچه هیپنوتیزم و انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران با پایان یافتن قرون وسطی، در قرن ۱۸ که زمینه‌های آگاهی انسان از علم فراهم می‌گردید Mesmer پزشک اتریشی که به غلط تصور می‌کرد انسان واجد مغناطیس است، نقش تأثیرگذاری بر بیماران از طریق تلقین را نشان داد. در یکصد سال اخیر که آگاهی انسان از آناتومی و فیزیولوژی

بیشتر

کنگره آسیایی هیپنوتیزم

پیام دبیر اولین کنگره  آسیایی هیپنوتیزم حضور شما را دراولین کنگره هیپنوتیزم آسیا ارج می نهم. این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع

بیشتر

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

منشور اخلاقی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مقدمه: پذیرش و قبول عضویت در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مستلزم تعهد و پایبندی مستمر به ضوابط انسانی، اخلاقی و رفتاری انجمن است. این منشور اخلاقی برای حفظ استانداردهای حرفه‌ای در حوزه‌ی هیپنوتیزم در جهت نیل به اهداف بالینی و ارتقای سطح ارائه‌ی خدمات درمانی و امنیت هر

بیشتر

اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران

جمهوری اسلامی ایران  وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی                                                                         معاونت آموزشی و امور دانشجویی دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های عملی گروه پزشکی   اساسنامــه انجمـن علمی هیپنوتیزم بالینی ایــران فصل اول ـ کلیات ماده ۱ـ به استناد مصوبه دویست‌وشصت‌ودومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوطه وتصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه  فوق که من

بیشتر