انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم نوشته شده توسط سردبیرخبروب دا نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم مهر ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. این کنگره در محورهای هیپنوتیزم، سیر تاریخی،هیپنوتیزم، تئوریها و الگوها،نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم،جامعه شناختی هیپنوتیزم،هیپنوتیزم پزشکی،بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی،هیپنوتیزم روانشناختی،آسیب شناسی هیپنوتیزم،ادراک، شناخت و مدلهای طراحی

بیشتر

اختصاص امتیاز بازاموزی به شرکت کنندگان «کنگره آسیایی هیپنوتیزم»

اختصاص امتیاز بازاموزی به شرکت کنندگان «کنگره آسیایی هیپنوتیزم» شرکت کنندگان کنگره آسیایی هیپنوتیزم که بزرگ‌ترین رویداد هیپنوتیزم در آسیا می باشد  امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دریافت خواهند کرد. نظر به جامعیت علمی این کنگره فارغ التحصیلان رشته های روانپزشکی ، روانشناسی و مشاوره ، طب مکمل از  حداکثر امتیاز

بیشتر

کنگره آسیایی هیپنوتیزم

پیام دبیر اولین کنگره  آسیایی هیپنوتیزم حضور شما را دراولین کنگره هیپنوتیزم آسیا ارج می نهم. این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع

بیشتر

عناوین جلسات ماهانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

موضوع سخنران تاریخ مدیریت ذهن دکتر مهدی فتحی آذر ۸۶ هوش هیجانی دکتر ایرج وثوق دی ۸۶ خود هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۸۶ مدی تیشن دکتر سعادت الله روحانی اسفند ۸۶ اضطراب آقای محمد صابری اردیبهشت ۸۷ هیپنوتیزم زدایی دکتر مهدی فتحی خرداد ۸۷ علم و شبه علم  دکتر سرگلزایی تیر ۸۷ هیپنوتیزم در

بیشتر