قوانین سه گانه تلقین امیل کوئه

قوانین سه گانه تلقین امیل کوئه

امیل کوئه یک درمانگر فرانسوی بود . کوئه از یک سیستم فکری قوی یرخوردار بود ولی بیشتر ازهر چیز یک جمله از او مشهور شده بود : ” هر روز و هر لحظه ، در تمام زمینه ها و از هر جهت ، من بهتر و بهتر از قبل می شوم ! ” در موقع مسافرت کوئه به آمریکا ، وسایل ارتباط جمعی بدون توجه به سیستم فکری او ، با ساده اندیشی تمام نظریاتش را در این جمله به ظاهر ساده خلاصه کردند و با طنز و استهزاء ، از روی جهل ، شخصیت و اعتبار این انسان بزرگ و فرزانه را بی اعتبار کردند . از نقطه نظر علاقه مندان به هیپنوتیزم و درمان های تلقینی ، کوئه یک نابغه بود و یک انسان شریف ، شجاع و بشردوست بود . کوئه ، نه علاقه به نویسندگی داشت و نه خود را فیلسوف می دانست تا نظریات خود را جمع بندی کند . عقاید و باورهای او توسط یکی از شاگردان او به نام شارل بودوئن جمع آوری گردید . درک و فهم قوانین تلقین بسیار ساده است . اختراع و آفرینش قوانین تلقین از کوئه است ولی کار جمع آوری و تدوین را بودوئن انجام داد . تمام مطالب و اصولی که در تلقین مورد استفاده یا عمل قرار می گیرند ، در این سه اصل ملحوظ شده اند ؛

۱ ) قانون توجه تمرکز پیداکرده

اگر فردی تمام توجه خود را بر روی عقیده یا موضوعی متمرکز کند ، این عقیده یا موضوع به تدریج برای او جنبه ی واقعی پیدا می کند .

۲ ) قانون اثر متضاد

اگر فردی خیال کند که قادر به انجام کاری نیست و در این شرایط اقدام به انجام آن کار بکند ، هر قدر در انجام آن کار بیشتر کوشش کند ، کمتر موفق می شود .

۳ ) قانون اثر مسلط و نافذ

اگر یک تلقین یا تشویق با نوعی احساس ، هیجان یا انگیزه توام شود ، این تلقین در این حالت برتمام افکار و تلقین های دیگری که احیانا در ذهن باشند غلبه خواهد کرد و تاثیر بیشتری در ذهن بجای می گذارد .

کوئه ، معتقد بود تلقین به نفس ، چیزی به غیر از هیپنوتیزم نیست ! به طور خیلی ساده ، تلقین اثرات شگرفی بر روی وضع جسمی و روحی افراد بشر دارد . همانطور که می دانیم ، هیپنوتیزم نمی تواند در جهت خلاف خواسته ها و تمایلات فرد تاثیری داشته باشد و در اینجا نقش ضمیر ناخودآگاه و قدرت آن مشخص می شود . ضمیر ناخودآگاه توسط تصور و پندار تحت تاثیر قرار می گیرد نه اراده ؛ و در این شرایط کسی که همیشه فاتح می شود ، تصور و پندار است نه اراده و خواست شخصی او . این موضوعی است که بسیاری از افراد با آن موافق نیستند !

به هر حال کوئه ، براساس تجربیات ۲۰ ساله اش در زمینه تلقین درمانی به اصول زیر دست ِیافت :

۱ ) موقعی که اراده و پندار در دو جهت متضاد باشند ، فاتح همیشگی در این جدال ” پندار ” و خیال خواهد بود ، بدون شک و بدون استثنا !

۲ ) در موقعی که بین اراده و پندار جدالی پیدا شود ، قدرت پندار به اندازه مربع یا مجذور قدرت اراده خواهد بود .

۳ ) وقتی که اراده و پندار در یک جهت باشند ، قدرت مجموع آنها برابر جمع آنها نخواهد یود ، بلکه مساوی با حاصل ضرب آنها خواهد شد .

۴ ) پندار و خیال را می توان در هر جهتی هدایت کرد .

قرن بیستم و پیشرفتهای علمی ، باعث شد که هیپنوتیزم به عنوان یک پدیده فیزیولوژیک و نه یک پدیده متا فیزیک مورد بررسی جامعه پزشکی و محققین قرار بگیرد . نتایج این بررسی ها هیپنوتیزم را به عنوان یک روش درمانی بدون عارضه با کاربردهای وسیع در زمینه بیماری های مختلف معرفی کرده و این متد را به عنوان پدیده ای فیزیولوژیک و مرتبط به روانشناسی به رسمیت شناخت . قوانین امیل کوئه و اصل اهمیت پندار ، زیر بنای اساسی علم هیپنوتیزم و اثرگذاری شفا بخشی و گاه معجزه آسای هیپنوتیزم به دلیل تاثیر گذاری موثر بر ضمیر ناخودآگاه می باشد .

………………………………………………………………………………………………………

جهت مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتیزم درمانی یا آموزش خود هیپنوتیزم

نوسط دکتر سعادت الله روحانی

با شماره های زیر بگیرید :

 • تلفن های تماس با ما ( مشهد ) :
 • ۳۶۰۶۰۸۶۹
 • ۳۶۰۸۷۳۱۵
 • ۰۹۱۵۳۱۴۸۰۰۵
 • ۰۹۱۵۰۰۱۸۰۰۵
 • آدرس کانال ما در تلگرام :
 • ravanshenasiebehroozi@
 • آدرس سایت ما :
 • .www.hypnosrohani.ir
 • آدرس ما در اینستاگرام :
 • dr.saadatallahrohan