گالری فیلم و تصاویر

اتاق آموزش گروهی خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی و مدیریت استرس مطب دکتر سعادت الله روحانی در مشهد.پزشک ، روانشناس و هیپنوتیزور بالینی . سخنران ، مدرس هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی ، مدیریت استرس ، مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتراپی و دارو درمانی

بیشتر

نمایی دیگر از اتاق ویزیت مطب دکتر سعادت الله روحانی در مشهد.پزشک ، روانشناس و هیپنوتیزور بالینی . سخنران و مدرس هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی ، مدیریت استرس ، مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتراپی و دارو درمانی روانپزشکی

بیشتر

اتاق هیپنوتیزم درمانی مطب دکتر سعادت الله روحانی در مشهد.پزشک ، روانشناس و هیپنوتیزور بالینی . سخنران و مدرس هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی ، مدیریت استرس ، مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتراپی و دارو درمانی روانپزشکی

بیشتر

اتاق ویزیت مطب دکتر سعادت الله روحانی در مشهد.پزشک ، روانشناس و هیپنوتیزور بالینی . سخنران و مدرس هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی ، فرزند پروری و مدیریت استرس ،  مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتراپی و دارودرمانی روانپزشکی

بیشتر

اتاق انتظار مطب دکتر سعادت الله روحانی در مشهد.پزشک ، روانشناس و هیپنوتیزور بالینی . سخنران و مدرس هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی ، مدیریت استرس ، مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتراپی و دارو درمانی روانپزشکی

بیشتر

سخنرانی برای مدیران و کارمندان خانم اداره صنعت برق خراسان بمناسبت روز زن در ششم اسفند ۱۳۹۷

بیشتر

سخنرانی در همایش آموزشی ” هیپنوتیزم پلی از مغز به روان ” چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در دانشگاه آموزش عالی شاندیز مشهد

بیشتر

عکس گروهی با سخنرانان سمینار یک روزه هیپنوتیزم در نظام پزشکی مشهد ( در کناراعضاء هیئت مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران آقایان دکتر فتحی ، دکتر شریفی ، دکتر باقری و دکتر شهیدی )

بیشتر

سخنرانی با موضوع ریلکسیشن در سمینار یک روزه هیپنوتیزم در نظام پزشکی مشهد

بیشتر

سخنرانی در همایش هیپنوتیزم یزد

بیشتر