گالری فیلم و تصاویر

عکس گروهی با سخنرانان سمینار یک روزه هیپنوتیزم در نظام پزشکی مشهد ( اعضاء هیئت مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران )

بیشتر

سخنرانی با موضوع ریلکسیشن در سمینار یک روزه هیپنوتیزم در نظام پزشکی مشهد

بیشتر

سخنرانی در همایش هیپنوتیزم یزد

بیشتر

در حال هیپنوتیزم گروهی در سمینار دانشگاه سمنان

بیشتر

سخنرانی در بنیاد بین المللی دیابت سال ۱۳۹۳

بیشتر

سخنرانی در سمینار هیپنوتیزم دانشگاه سمنان

بیشتر